top of page

טופס הוספת מענה במרכזי מפונים

עוטף לב, מערך סיוע נפשי מבית החמ"ל האזרחי, עוסק בימים אלו במיפוי השירותים הקיימים בתחום בריאות הנפש במרכזי מפונים וברחבי הארץ. המיפוי מבוסס על הכרה בתהליך ההחלמה הנפשי מטראומה כאתגר פרטני וקהילתי המשלב חיזוק חוסן, ריפוי והעצמה. בתהליך זה ניתנים מענים על ידי גורמים העוסקים ברווחה, בחינוך ובבריאות, על ידי הממשלה ועל ידי ארגונים אזרחיים. 
אנא מלאו את הפרטים מטה והבהירו ב'הערות' את מאפייני השירות המוצע.
אנו זמינים לשאלות, הערות ומחשבות במייל office@oteflev.org.il.

הערה חשובה, לפני הוספת מידע חדש אנא בדקו במערכת הקיימת האם אתם לא מעלים מענה פעמיים:

שימו לב שלחברי חמל יש גישה לראות מענים שלא מופיעים באתר, במידה ואתם בחמל ואין לכם הרשאת חמל פנו אלינו לפתיחת הרשאה.

שכבת גיל
אופן המענה
מקצוע
טווח זמן מוצע
מספקים מענה בשפות
האם הסיוע כרוך בתשלום?
מטפלים בתושבי

המידע נשלח בהצלחה!

הוספת מענה:

An error occurred. Try again later

המידע נשלח בהצלחה!

bottom of page