top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

רווחה אופקים

עודכן לאחרונה ב-

2.1.24

פעיל

משרד הרווחה

עיר פעילות

אופקים

מטפלים בשכבות הגיל הבאות

תת-התמחות

פגיעות מיניות

תחום התמחות

פרטי התקשרות

איתן שחר

שעות פעילות

אופן המענה

איפה ניתן המענה?

מרכזים נוספים באיזור

רווחה אופקים

יתד- התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון

ליווי עבור צעירים בין גילאי 18-25, הליווי מתבצע על ידי עו"ס מלווה הדואגת לכלל ההיבטים בחייהם של הצעירים שנפגעו כתוצאה מאירועי ה07.10.

קופת חולים כללית

מוקד טלפוני לתמיכה נפשית, ניתנות בין 1-3 שיחות טלפוניות טיפוליות על ידי אנשי מקצוע

bottom of page