top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

כלים להתערבות ראשונית בחירום: מפגש מטפלים

נערך על-ידי

צוות הטיפול בטראומה במרכז הרפואי הדסה ועמותת גושן

בהנחיית

ד"ר פורטו בן-הראש, ד"ר עמיחי בן ארי, אסנת גורי-מוסל וד"ר יעל אררה-אנקרי

תקציר

הרצאה לאנשי ונשות טיפול על התערבויות ראשוניות בחירום, על רקע מתקפת הטרור בעוטף עזה ומצב המלחמה במדינה. במסגרת ההרצאה, ניתנת הכוונה ומוצגים כלים יישומים לצורך ביצוע התערבות טיפולית ראשונית בטראומה לילדים, בני נוער והורים.

(ההרצאה ניתנה ביום 9.10.23)

עוד משאבים בנושא

bottom of page