top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

כולם

הורים וילדים

כלים לתמיכה בהורים וילדים בשגרת חירום: מנטליזציה, אמון אפיסטמי ומשחק

נערך על-ידי

מכון מפרשים

בהנחיית

ד"ר דפנה ג׳יניאו דולברג, בהנחיית ד"ר שרון זיו ביימן

תקציר

בימים אלו, מטפלים רבים חשים כי אין בידיהם כלים מתאימים לטיפול במצב. ד״ר ג׳יניאו דולברג ביקשה להציע כי ניתן להשתמש גם בכלים טיפוליים ״שגרתיים״, על מנת להתמודד עם האתגרים הטיפוליים אשר מביאים אירועי הלחימה והטרור. במסגרת זאת, התמקדה ד״ר ג׳יניאו דולברג בחשיבות של בניית ושיקום מנטליזציה הורית, ביסוס האמון האפיסטמי והשימוש במשחק כדי להשיב את חוויית הבסיס הבטוח לילדים, ולחזק את המסוגלות ההורית במציאות של שגרת חירום.

(ההדרכה ניתנה ביום 2.11.23)

עוד משאבים בנושא

הורים וילדים

כלים לתמיכה בהורים וילדים בשגרת חירום: מנטליזציה, אמון אפיסטמי ומשחק

הורים וילדים

כלים לתמיכה בהורים וילדים בשגרת חירום: מנטליזציה, אמון אפיסטמי ומשחק

ד"ר דפנה ג׳יניאו דולברג, בהנחיית ד"ר שרון זיו ביימן

כולם

הדרכה מקוונת

bottom of page