top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

טראומטיזציה משנית

מניעת שחיקה וטראומטיזציה משנית בעבודה עם טראומה המונית

נערך על-ידי

החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה ואוניברסיטת חיפה

בהנחיית

ד״ר עידו לוריא, בהנחיית ד״ר אילן טל וד״ר יעל מאיר

תקציר

עוד משאבים בנושא

טראומטיזציה משנית

מניעת שחיקה וטראומטיזציה משנית בעבודה עם טראומה המונית

טראומטיזציה משנית

מניעת שחיקה וטראומטיזציה משנית בעבודה עם טראומה המונית

ד״ר עידו לוריא, בהנחיית ד״ר אילן טל וד״ר יעל מאיר

נשות ואנשי טיפול

וובינר

טראומטיזציה משנית ושחיקת החמלה

טראומטיזציה משנית

טראומטיזציה משנית ושחיקת החמלה

ד״ר עידו לוריא (מנחה)

נשות ואנשי טיפול

וובינר

bottom of page