top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

מפגש מיוחד למטפלים: איך לתת עזרה ומתי?

נערך על-ידי

מרכז מטיב

בהנחיית

שיר אליאס, ד"ר אנה האוורד גרוס ויואל ורדי

תקציר

מפגש אשר עסק בהתמקמות שלנו כבני אדם וכמטפלים בימים המורכבים אשר עוברים על החברה הישראלית בעת הזו. במסגרת המפגש, דנו הדוברים בשאלות אשר מעסיקות מטפלים רבים בעת הנוכחית, כגון כיצד לסייע לפונים הרבים לעזרה, כיצד לתווך פרטי מידע אודות המצב, ועוד.

(המפגש התקיים ביום 8.10.23)

עוד משאבים בנושא

bottom of page