top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

עבודה עם ילדים, בני נוער והורים בזמן מלחמה

נערך על-ידי

מרכז מטיב

בהנחיית

ד"ר אנה האוורד גרוס ושרית שרם יבין

תקציר

קווים מנחים לעבודה עם הורים, ילדים ובני נוער במהלך מלחמה. בדבריה, התייחסה ד״ר אנה האוורד גרוס לחרדה הגבוהה של הורים בתקופה הנוכחית ולצורך העמוק שלהם בהכוונה מקצועית בנוגע לתיווך הסיטואציה הקשה מול ילדיהם. בהמשך ההרצאה, נתנה שרית שרם יבין המלצות יישומיות מגישת ה-CPP לעבודה עם הורים וילדים.

(ההדרכה התקיימה ביום 10.10.23)

עוד משאבים בנושא

bottom of page