top of page

המענה למצוקה נפשית בזמן מלחמה בפרקטיקה הקלינית

קטגוריה:

החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה ואוניברסיטת חיפה
בהפקת:
הרצאה
בהגשת

פסיכולוגים.קום

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

כיצד מתמודדים עם סימפטומים משתנים תחת לחץ וטראומה. המטרה לצמצם מצוקה בלתי נשלטת.קרקוע,עזרה לאחרים, חיפוש אחר משמעות,מגע חם

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page