top of page

טיפול במצבי דחק וטראומה - המלצות תרופתיות ומניעת שימוש לרעה בחומרים

מניעת שימוש לרעה בחומרים

קטגוריה:

בהפקת:
ובינר
פרופ׳ שאולי לבן-רן וד״ר נדב שליט, בהנחיית ד״ר עידו לוריא וד״ר אילן טל
בהגשת
למעבר לתוכן

דקות

60

מארחי התוכן:

מיועד ל

פורמט:

וידיאו

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page