top of page

טראומטיזציה משנית ושחיקת החמלה

טראומטיזציה משנית

קטגוריה:

החברה לבריאות הנפש בקהילה בשיתוף החוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה
בהפקת:
ובניר
ד״ר עידו לוריא (מנחה)
בהגשת
למעבר לתוכן

דקות

70

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

קישור למצגת:
שחיקת החמלה טראומטיזציה משנית בעבודה עם טראומה 6.11.23.pdf

סיכון של טראומטיזציה מישנית לאנשי טיפול, סימפטומים של טראמטיזציה מישנית.sts-השלכות נפשיות של מי שמטפל באנשים עם טראומות.

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page