top of page

כלים להתערבות ראשונית בחירום: מפגש מטפלים

קטגוריה:

צוות הטיפול בטראומה במרכז הרפואי הדסה ועמותת גושן
בהפקת:
הרצאה
ד"ר פורטו בן-הראש, ד"ר עמיחי בן ארי, אסנת גורי-מוסל וד"ר יעל אררה-אנקרי
בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

הרצאה לאנשי ונשות טיפול על התערבויות ראשוניות בחירום, על רקע מתקפת הטרור בעוטף עזה ומצב המלחמה במדינה. במסגרת ההרצאה, ניתנת הכוונה ומוצגים כלים יישומים לצורך ביצוע התערבות טיפולית ראשונית בטראומה לילדים, בני נוער והורים.

(ההרצאה ניתנה ביום 9.10.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page