top of page

כלים לתמיכה בהורים וילדים בשגרת חירום: מנטליזציה, אמון אפיסטמי ומשחק

הורים וילדים

קטגוריה:

מכון מפרשים
בהפקת:
הדרכה מקוונת
ד"ר דפנה ג׳יניאו דולברג, בהנחיית ד"ר שרון זיו ביימן

בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

פורמט:

וידיאו

בימים אלו, מטפלים רבים חשים כי אין בידיהם כלים מתאימים לטיפול במצב. ד״ר ג׳יניאו דולברג ביקשה להציע כי ניתן להשתמש גם בכלים טיפוליים ״שגרתיים״, על מנת להתמודד עם האתגרים הטיפוליים אשר מביאים אירועי הלחימה והטרור. במסגרת זאת, התמקדה ד״ר ג׳יניאו דולברג בחשיבות של בניית ושיקום מנטליזציה הורית, ביסוס האמון האפיסטמי והשימוש במשחק כדי להשיב את חוויית הבסיס הבטוח לילדים, ולחזק את המסוגלות ההורית במציאות של שגרת חירום.

(ההדרכה ניתנה ביום 2.11.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page