top of page

מאשמת הניצול לחובת הניצול - ההתמודדות ביום שאחרי

טראומה

קטגוריה:

מטעם הקתדרה במוזיאון ארץ ישראל
בהפקת:
ד"ר מירב רוט, בהנחיית ד"ר תמר ברוש
בהגשת

״אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה״

מארחי התוכן:

מיועד ל

פורמט:

וידיאו

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page