top of page

מפגש מיוחד למטפלים: איך לתת עזרה ומתי?

קטגוריה:

מרכז מטיב
בהפקת:
הרצאה
שיר אליאס, ד"ר אנה האוורד גרוס ויואל ורדי
בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

מפגש אשר עסק בהתמקמות שלנו כבני אדם וכמטפלים בימים המורכבים אשר עוברים על החברה הישראלית בעת הזו. במסגרת המפגש, דנו הדוברים בשאלות אשר מעסיקות מטפלים רבים בעת הנוכחית, כגון כיצד לסייע לפונים הרבים לעזרה, כיצד לתווך פרטי מידע אודות המצב, ועוד.

(המפגש התקיים ביום 8.10.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page