top of page

עבודה עם ילדים, בני נוער והורים בזמן מלחמה

קטגוריה:

מרכז מטיב
בהפקת:
הרצאה / הדרכה
ד"ר אנה האוורד גרוס ושרית שרם יבין
בהגשת

בטיפולנט

מארחי התוכן:

מיועד ל

נשות ואנשי טיפול

פורמט:

וידיאו

קווים מנחים לעבודה עם הורים, ילדים ובני נוער במהלך מלחמה. בדבריה, התייחסה ד״ר אנה האוורד גרוס לחרדה הגבוהה של הורים בתקופה הנוכחית ולצורך העמוק שלהם בהכוונה מקצועית בנוגע לתיווך הסיטואציה הקשה מול ילדיהם. בהמשך ההרצאה, נתנה שרית שרם יבין המלצות יישומיות מגישת ה-CPP לעבודה עם הורים וילדים.

(ההדרכה התקיימה ביום 10.10.23)

הערות ממערכת עוטף לב:

bottom of page