top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

בית ספר לכדורסל מכבי אילת

עודכן לאחרונה ב-

2.1.24

פעיל

אין מידע לגבי תשלום

עיר פעילות

מטפלים בשכבות הגיל הבאות

תת-התמחות

פגיעות מיניות

תחום התמחות

פרטי התקשרות

עידו

שעות פעילות

אופן המענה

איפה ניתן המענה?

מרכזים נוספים באיזור

bottom of page