top of page

סיוע נפשי ישראלי

סיוע ראשוני לכל תושבות ותושבי ישראל

על ידי נשות ואנשי מקצועות בריאות הנפש

הוקם בשיתוף ובתמיכת הייטק למען ישראל

אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה שהחלה בעקבותיהם, גורמים לטלטלה, זעזוע וכאב בחברה הישראלית.

עוטף לב - סיוע נפשי ישראלי, מציע לכם מענה ראשוני מנשות ואנשי מקצועות בריאות הנפש.

פניה לארגונים לסיוע כלכלי / שיתופי פעולה

סיוע במפגש פנים מול פנים

סיוע ראשוני באמצעות מפגש פנים מול פנים ע"י אנשי ונשות בריאות הנפש מתחומי הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית  ומטפלים באמצעות אומנות (מאושרי משרד הבריאות / משרד הרווחה / יה"ת).

סיוע באמצעות שיחת וידאו​

סיוע ראשוני באמצעות שיחת וידאו ע"י אנשי ונשות בריאות הנפש מתחומי הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית ומטפלים באמצעות אומנות (מאושרי משרד הבריאות / משרד הרווחה / יה"ת). 

ניתן לקיים 1-4 שיחות וידאו.

סיוע באמצעות שיחה טלפונית

סיוע ראשוני באמצעות שיחה טלפונית ע"י אנשי ונשות בריאות הנפש מתחומי הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית (מאושרי משרד הבריאות / משרד הרווחה).

השירותים מוצעים לפונים, למשפחות ולקבוצות

סיוע נפשי מותאם מקדם

את תהליכי ההחלמה הנפשית הספונטנית

  • ​ד"ר הדס שהרבני סיידון מנהלת את המיזם​

  • פרופ' נורית ירמיה וגב. ליהי כהן מנהלות את חמ"ל ההתנדבות הנותן מענה לפניות פרטיות, משפחתיות וקבוצתיות

  • גב. אפרת קורן אחראית על מיפוי שירותי בריאות הנפש ברחבי הארץ ובמרכזי המפונים ומנהלת את הממשקים עם הצוותים הטכנולוגיים והלוגיסטיים

  • גב. לירון פרץ אחראית על שיתופי הפעולה בכל הקשור לשירותי בריאות הנפש בריכוזי המפונים

צוות עוטף לב

bottom of page