top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

יחסים משפחתיים בצל טראומה

השיבה הביתה: התמודדות עם בני משפחה אשר חוו טראומה

נערך על-ידי

עמותת מבטח

בהנחיית

ד"ר תולי פלינט, בהנחיית פנחס וייס

תקציר

התמודדות עם שובם הביתה של בני משפחה אשר חוו טראומה. במסגרת הרצאתו, השתמש ד״ר פלינט בעקרונות מתוך הטיפול המערכתי כדי לתאר את תפקיד המשפחה ביצירת חוסן נפשי ומניעת פוסט טראומה בשלב החזרה הביתה לאחר מלחמה או אירוע טרור. בתוך כך, תיאר קווים מנחים של ״עשה ואל תעשה״ במפגש עם קורבנות טראומה.

(ההרצאה ניתנה ביום ה-5.11.23)

עוד משאבים בנושא

יחסים משפחתיים בצל טראומה

השיבה הביתה: התמודדות עם בני משפחה אשר חוו טראומה

יחסים משפחתיים בצל טראומה

השיבה הביתה: התמודדות עם בני משפחה אשר חוו טראומה

ד"ר תולי פלינט, בהנחיית פנחס וייס

נשות ואנשי טיפול

הרצאה

bottom of page