top of page

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

אנו פועלים בהובלה ובפיקוח של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מתחום בריאות הנפש

נשות ואנשי טיפול

המענה למצוקה נפשית בזמן מלחמה בפרקטיקה הקלינית

נערך על-ידי

החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה ואוניברסיטת חיפה

בהנחיית

תקציר

כיצד מתמודדים עם סימפטומים משתנים תחת לחץ וטראומה. המטרה לצמצם מצוקה בלתי נשלטת.קרקוע,עזרה לאחרים, חיפוש אחר משמעות,מגע חם

עוד משאבים בנושא

bottom of page